Russianartspecialist.nl - Just love Russian art, the Russian people and the Russian land
My Blog

Stille Zaterdag 2015: Oproep uit Oekraïne

Verslag conferentie over de Oekraïne, 5 april 2015, Fraterklooster, Tilburg

Kerken spreken zich juridisch en politiek uit, niet christelijk, volgens dr. Cyril Hovorun. Seculiere organisaties spreken zich humanitair uit, niet juridisch en politiek. De omgekeerde wereld, volgens Hovorun. 

Kerkleiders kijken de andere kant op en zwijgen met als gevolg dat kerken leden verliezen in Oekraïne.

Dr. Lydia Lozova vertelde daarentegen een indrukwekkend verhaal over een priester in Kiev die op lokaal niveau veel werk verricht voor hulpbehoevende parochianen en andere slachtoffers van de oorlog. Deze priester roept op tot 'verandering van jezelf, liefde voor de naaste, handelen naar geweten', ondersteunt particuliere initiatieven van parochianen en komt handen te kort. Lozova wees ook op het schrijnende lot van kinderen in de oorlogssituatie. Zij hebben hulp nodig bij het verwerken van traumatische ervaringen.

Beide Oekraïense sprekers benadrukten dat medechristenen in de regio, Europa en de Wereldraad van Kerken in gebreke zijn gebleven, geen kerk zijn geweest. Christenen konden een voorbeeld nemen aan moslims en joden, die zich wel hebben uitgesproken tegen het gebruik van geweld op het Maydan plein in Kiev en in Oost-Oekraïne, betoogde Hovorun, tegen niet doodslaan, niet stelen, geen valse getuigenis spreken... hetgeen ook christelijke leefregels zijn. 

De broeders van Taizé vormden hierop een uitzondering, vertelde Lozova. Zij hebben zich praktisch solidair getoond, en uitwisselingsprojecten georganiseerd voor noodlijdende Oekraïense medechristenen en alle slachtoffers van oorlog, corruptie en propaganda.

Wat nu nodig is, aldus Hovorun, is: 1. het beslechten van de kloof tussen Russen en Oekraïners; 2. verzoening en solidariteit met alle slachtoffers 3. steun van kerken uit het buitenland.

----------------------------------------------------------------------------------
Organisatoren van deze dag waren Vrije Universiteit, theologische leerstoel "Orthodoxie en vredesopbouw" en Stichting Communicantes. De dag werd opgeluisterd met een boeiende presentatie over zogenaamde hedendaagse Oekraïense iconen (zie De kruisiging van Natalja Satsyk uit 2004/5 hierboven). Bij nader inzien bleek het om hedendaagse Oekraiense religieuze kunst te gaan. De presentatie van Mariana Gräfin von Westarp zal in het eerstvolgende nummer, no 127 (2015), van Eikonikon, Tijdschrift over Ikonen worden gepubliceerd.
Website Builder provided by  Vistaprint