Russianartspecialist.nl - Just love Russian art, the Russian people and the Russian land
My Blog

Romantiek uit Rusland in het Teylermuseum in Haarlem

Tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw is in Noord-Europa een nieuw ‘Romantisch’ sentiment te bespeuren in muziek, literatuur en beeldende kunst. In fraaie ‘pittoreske’ en ‘sublieme’ voorstellingen brachten kunstenaars de wereld in beeld. Het verre en het exotische vormde daarbij een belangrijke inspiratiebron, terwijl een nieuwe nadruk op het persoonlijke tot uiting komt in het intieme karakter van de voorstellingen. Tijdens de Romantiek werd in Rusland de basis gelegd voor een geheel nieuwe verbeelding van eigen land en identiteit. In Nederland bouwden kunstenaars in dezelfde tijd voort op het rijke culturele erfgoed van de Gouden Eeuw. 


In een powerpoint-lezing nemen we vroeg-19de eeuwse Russische kunst onder de loep, waarbij fameuze mythologische en religieuze werken ook aandacht krijgen. Daarna gaan we een aantal van deze werken zien in het Teylersmuseum in Haarlem, tijdens de expositie "De Romantische Ziel. Schilderijen uit Rusland en Nederland", georganiseerd door collectioneur Jef Rademakers.

Powerpoint-lezing: Vrijdag 21, 10.30-12.30 uur, Plein van Siena, A'dam
Excursie: Vrijdag 8 maart, 11.00-12.30 uur, Teylermuseum Haarlem 
Docent: Dr. Inge Wierda (kunsthistorica; specialist Russische kunst)
Website Builder provided by  Vistaprint