Russianartspecialist.nl - Just love Russian art, the Russian people and the Russian land
My Blog

Opening expositie Elena Preis in Amsterdam

Het Nederland-Ruslandjaar is niet alleen bedoeld om de economische betrekkingen te onderstrepen. Er is ook oog voor de mens achter de handel, al vinden de staten elkaar minder in hun opvattingen over mensenrechten dan in de culturele dimensie. En is het niet juist de beeldende kunst die aan verbroedering een belangrijke en positieve bijdrage kan leveren? Het Ignatiushuis haakt bij deze gedachte aan, met een interessante expositie van het werk van Elena Preis, die op 28 april jl. werd geopend.

Ook de kunstenares zelf was aanwezig. Zij werd door twee kunsthistorici aan het publiek geïntroduceerd. Preis, achternicht van Kandinsky, werd in 1938 in Moskou geboren en begon al vroeg met tekenen. Naast haar studie scheikunde besteedde ze veel tijd aan haar grafische vorming en toen zij definitief de stap naar het kunstenaarsschap had gezet, was de weg vrij voor de ontwikkeling van haar talent.

Aanvankelijk werkte zij naturalistisch, maar gaandeweg abstracter, uitmondend in subtiel minimalisme. Volgens Elena leent grafisch werk zich vanwege z’n methode uitstekend voor abstrahering, tot in de puurste vorm. Zo drukte een docent bij een studiereis naar Belgie haar eens een stuk papier in handen met de opdracht van dat ‘naakte’ papier een kunstwerk te maken. Eenmaal op de weg van abstractie was er voor Elena geen weg meer terug. Enkele van haar werken hangen in musea in St. Petersburg en in Moskou.

Na de introductie, nam ook Elena Preis zelf even het woord. Met innemende glimlach: ´´Ik had geen idee dat er over mij zoveel te vertellen was en ik kan daar weinig aan toevoegen. Iemand zei eens dat elk creatief proces is als het schrijven van een brief aan een vriend. Wel, met deze expositie heb ik met mijn werk een aantal brieven onder uw aandacht gebracht, en ik hoop dat u er een vindt die in het bijzonder tot u is gericht.``   
  
De met zorg geselecteerde werken vormen in de ruimte als het ware een drieluik: aan de linkerwand een reeks krachtige houtsnedes met Bijbelse motieven; aan de rechterwand een aantal kleurrijke lino's, en in de absis de witte sereniteit van papierreliefs die een terugkeer naar de essentie uitdrukken. ´´Wit is de laatste fase van abstrahering en het spel van licht en schaduw brengt dynamiek in de eenvoud. ´´ 

Welbeschouwd vormt Preis ook in haar eigen verschijning en persoonlijkheid een expressie van kracht en eenvoud en deze expositie is zeker een intrigerende ontmoeting met de hedendaagse Russische kunst. De expositie is tot 30 juni te zien in de Ignatius Galerie in de Beulingstraat 11 te Amsterdam en is georganiseerd door Russian art specialist, dr. Inge Wierda i.s.m. Karin de Bont, curator van de Ignatius Galerie.
Website Builder provided by  Vistaprint